17:00 – 17:20 doc.dr.sc. Ranko Stevanović, Hrvatski zavod za javno zdravstvo: 

Epidemiologija i javnozdravstveni značaj hipertenzije i bolesti srca

17:20 – 17:40 Renata Kokotović, dr.med., Belupo:

Srce u Mercedesu

17:40 – 18:00 prof.dr.sc. Alen Ružić, Klinički bolnički centar Rijeka:

Dodaci prehrani i promjene načina života u prevenciji i suportivnoj terapiji kardiovaskularnih bolesti

18:00 – 18:20 doc.dr.sc. Ivan Pećin, Klinički bolnički centar Zagreb:

Novosti u farmakoterapiji dislipidemija

18:20 – 18:40 doc.dr.sc. Maja Ortner Hadžiabdić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

Specifičnosti liječenja hipertenzije u osoba starije životne dobi

18:40 – 19:00 Pitanja i odgovori

                        Online provjera stečenog znanja

Proudly presented to you by ITEO expert AI d.o.o. ITEO expert AI d.o.o.